24 Ağustos 2010 Salı

4.Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri

4.Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri-1

Bu Test Toplam 39 Sorudan oluşmaktaydı, Zamanınız 40 dakikaydı.


1. 1-80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 80 000+40+6
B) 80 000+4000+6
C) 800 000+40+6
D) 8000+40+6
E) Boş


2. Aşağıdaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3-11-9-17-15 ?
A) 18
B) 22
C) 23
D) 25
E) Boş


3. Binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4,8,5 rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir?
A) 631485
B) 631854
C) 854631
D) 865431
E) Boş


4. BANA BENA BENE SANA S.NA SENE Yukarıdaki örüntüde nokta ile boş bırakılan yere hangi harf yazılmalıdır?
A) A
B) İ
C) SA
D) E
E) Boş


5. ARAARAAYAARA...AYA Yukarıdaki örüntüde eksik olan harfler hangisidir?
A) AA
B) AYA
C) ARA
D) RA
E) Boş


6. 3 - 5 - 9 - 17 - 33 - 65 - ? kurallı sayı dizisinde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 190
B) 129
C) 109
D) 99
E) Boş


7. 1 - 3 - 6 - ? - 15 - 21 - ? - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde soru işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?
A) 10-28
B) 10-27
C) 9-28
D) 9-26
E) Boş


8. 4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 - ? kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?
A) 13-17
B) 13-22
C) 14-22
D) 15-22
E) Boş


9. 6789” sayısında basamak değeri en büyük rakam hangisidir ?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) Boş


10. Ardışık beş tek doğal sayının toplamı 85 tir.Ortadaki doğal sayı kaçtır?
A) 17
B) 19
C) 21
D) 15
E) Boş


11. A={ 3 ile 13 arasındaki tek doğal sayılar } kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A={4,5,7,9,12}
B) A={3,5,7,11}
C) A={5,7,9,11}
D) A={3,5,7,9,11}
E) Boş


12. "altı yüz bin altı" doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 610 006
B) 600 006
C) 60 006
D) 6 006
E) Boş


13. 2-2,5,9,6 rakamlarını birer defa kullanarak yazabileceğimiz 4 basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır?
A) 12 221
B) 10 481
C) 12 248
D) 11 641
E) Boş


14. KIRK kelimesi 3243 şifresi ile yazılıyor. Buna göre ARPA kelimesinin yazılışı hangisidir?
A) 7537
B) 2452
C) 1321
D) 5315
E) Boş


15. 97718 sayısından 7 rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 7700
B) 77
C) 7
D) 14
E) Boş


16. 5076” sayısının rakamlarını birer defa kullanarak kaç değişik dört basamaklı sayı yazılır?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) Boş


17. “anahtarlar” sözcüğünün harflerinden oluşan küme kaç elemanlıdır?
A) 7
B) 5
C) 6
D) 4
E) Boş


18. 1-3-9-?-81 örüntüsünde ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 18
B) 27
C) 36
D) 45
E) Boş


19. 1. 1-3-9-?-81 örüntüsünde ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 18
B) 27
C) 36
D) 45
E) Boş


20. fsgfsdgfsd
A) dsf
B) f
C) dsfd
D) sdfs
E) Boş


21. 3-Üç basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
A) 800
B) 900
C) 901
D) 899
E) Boş


22. Hangi sayı sırayı bozmaktadır? 4-9-15-22-29-39
A) 29
B) 39
C) 22
D) 15
E) Boş


23. 2713 sayısında basamak değerleri en büyük olan rakam ile sayı değeri en küçük olan rakam arasındaki fark kaçtır?
A) 2000
B) 1999
C) 1900
D) 1
E) Boş


24. (2 x10000)+ (7 x 1000)+ (4x10)+ (3x1) şeklinde çözümlenmiş olan doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?
A) 3
B) 7
C) 9
D) 18
E) Boş


25. Aşağıdaki örüntülerde, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayılar sırasıyla hangi şıkta verilmiştir? 1 4 8 13 19 ………. 247 347 447 547 ………. 53 33 63 43 ………. 1 2 5 26 ……….
A) 26-647-73-676
B) 26-607-73-46
C) 25-647-63-76
D) 26-647-73-76
E) Boş


26. Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? 2-6-18- .... -360
A) 180
B) 60
C) 72
D) 96
E) Boş


27. Ardışığı, üç basamaklı en büyük çift sayı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 996
B) 997
C) 998
D) 1000
E) Boş


28. Bir adımı 55 cm olan bir kişi, evden bakkala giderken aradaki mesafenin 20 adım olduğunu saymış. Bu kişinin evi ile bakkalın arası kaç santimetredir?
A) 900
B) 1100
C) 1050
D) 1000
E) Boş


29. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 300.000+70.000+5.000+30+4= ?
A) üçyüzyetmişbeşbinüçyüzdört
B) üçyüzyetmişbeşbinotuzdört
C) üçyüzyetmişbinbeşyüzotuzdört
D) üçyüzyetmişbeşotuzdört
E) Boş


30. Yanlış olan sayıları bulunuz. 3-7-11-14-19-23-28
A) 11-14
B) 14-19
C) 14-28
D) 19-28
E) Boş


31. Bir öğrenciye annesi kitap ve defterleri kaplaması için 3 m kaplama kağıdı aldı. Kitaplar için 1 m 87 santimetresini kullandı Defterler için kaç santimetre kaplama kaldı?
A) 1m07cm
B) 1m17cm
C) 1m13cm
D) 1m10cm
E) Boş


32. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi 120 ‘m ‘ den küçüktür?
A) 1200cm
B) 12km
C) 100m2000cm
D) 200000mm
E) Boş


33. Okulumuzda dersler 7: 35’te başlayıp 12: 45’ te sona eriyor . Buna göre okulda ne kadar süre kalmaktayız?
A) 5saat 20dakika
B) 3saat 20dakika
C) 6saat
D) 5saat10dakika
E) Boş


34. Bir köylü pazara satmak için götürdüğü 84 yumurtanın 4 /7 ‘sini 10 YKr !den, Kalanları ise 5 YKr ‘den satıyor. Köylü yumurtalarının tamamını kaç YKr’den satmıştır?
A) 660
B) 480
C) 180
D) 840
E) Boş


35. 2-Ardışık 5 sayının toplamı 600’dür. Büyük sayı nedir?
A) 125
B) 123
C) 122
D) 121
E) Boş


36. Beş yüz yirmi bin sekiz sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 508 020
B) 520 008
C) 520 080
D) 5 208
E) Boş


37. Birler bölüğünde 104 ve binler bölüğünde 206 olan sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 104 206
B) 602 401
C) 260 104
D) 206 104
E) Boş


38. 407 903 doğal sayısının basamaklarındaki sayıların sayı değeri toplamının 3 fazlası kaçtır?
A) 23
B) 25
C) 26
D) 28
E) Boş


39. 10,20,15,30,25,50,? Yukarıdaki örüntüde ? yerine hangisayı yazılmalıdır?
A) 45
B) 55
C) 100
D) 110
E) BoşHiç yorum yok:

Yorum Gönder